Kaarten voor Matthäus Passion in Aardenburg

door Jeanette Vergouwen
Vrijdag 29 juni 2007 – AARDENBURG – Vanaf deze week kunnen muziekliefhebbers kaarten bestellen voor de Matthäus Passion van Bach die op zaterdag 15 maart 2008 wordt uitgevoerd in Aardenburg. Het wordt de vijfenvijftigste uitvoering van dit bekende werk.
Het wordt in Aardenburg traditioneel uitgevoerd op de zaterdag vóór Palmzondag, aanvang 14.00 uur. 2008 is een echt jubileumjaar voor het Bachcomité: de 55e uitvoering, voor de 35e maal door de Nederlandse Bach Vereniging (NBV) en Jos van Veldhoven viert zijn Continue reading “Kaarten voor Matthäus Passion in Aardenburg”

Verzending brochures 2008

Zaterdag 23 juni zijn de brochures voor de opvoering van 15 maart 2008 verzonden.
U kunt vanaf woensdag de brochures in de bus verwachten.
Met dank aan de inpakkers en de etikettenplakkers!

bcamailing32007.jpg

55e uitvoering van de Matthäus Passion in de Sint Baafskerk te Aardenburg

Bach Comité Aardenburgfoto: Studio72
Van links naar rechts:
Suzy Pladdet, Eduard Corveleijn, Mias Krul, Arno Rootsaert, Marieke van Nieuwkoop, Dick de Pooter, Hans Crans
Het jaar 2008 is voor de Stichting Bach Comité Aardenburg (BCA) en de Nederlandse Bach Vereniging te Utrecht (NBV) opnieuw een lustrumjaar. Het luidt de 55e uitvoering van de Matthäus Passion in de Sint Baafskerk te Aardenburg alsmede de 35e uitvoering in nauwe samenwerking met de NBV in.
Door al deze jaren heen werden wij als bestuur en u als trouwe bezoeker verrast met steeds nieuwe ontdekkingen in de uitvoering van de ons zo ‘vertrouwde’ Matthäus Passion.
Mede dankzij deze nieuwe ontdekkingen en de inspirerende inzet van de artistiek leider Jos van Veldhoven, die dit jaar 25 jaar aan de NBV verbonden is, is de uitvoering van de Matthäus Passion telkens weer een (op)nieuw beleven.
Naast de artistieke voorbereiding is er ook de zakelijke voorbereiding. Met de zakelijk leider van de NBV, mevrouw Maria Hansen alsmede met de voorzitter de heer Aart van Bochove is er vanuit het BCA een jaarlijks overleg waarin o.a. de komende uitvoering wordt besproken en we onze meerjarenplanning maken.
Ook dit jaar ontvingen onze bestuursleden positieve reacties over de uitvoering in de sfeer waarin deze plaatsvindt en beleefd wordt. De aloude Sint Baafskerk, waarvan de eerste bouwactiviteiten rond 959 plaatsvonden, is hiervoor uitermate geschikt. Vanuit het liturgisch centrum worden als het ware de klanken de kerk ingedragen.
Met wat geleerd is vanuit de voorbije jaren en met nieuwe ideeën voor de toekomst, is de voorbereiding voor de 55e uitvoering in volle gang.
Dat financiële ondersteuning hierbij een belangrijke rol speelt behoeft eigenlijk geen betoog. Naast de overheidssubsidies van de burgerlijke gemeente Sluis en de Provincie Zeeland
blijven sponsoring en advertenties een belangrijke bron van inkomsten. Wij zijn onze vaste subsidiegevers, sponsoren en adverteerders hiervoor dan ook zeer erkentelijk!
Als voorzitter van het BCA spreek ik, op weg naar de 55e uitvoering, de wens uit dat de leden van het BCA elkaar blijven inspireren om deze zo waardevolle traditie, waarmee velen zich nauw mee verbonden weten, te continueren.
Hans Crans, voorzitter BCA