DE MATTHÄUS PASSION: STILSTAAN BIJ EEN JUBILEUM

Het begin
Palmzondag, 11 april 1954. “Zeeuwsvlaamse gemeente Aardenburg brengt Mattheus-Passion”. Het is een van de koppen die in de weken, voorafgaand aan de bijzondere zondag, boven krantenartikelen staat. Landelijke en regionale dagbladen, zoals “De Maasbode”, “De Schakel”, de “Provinciale Zeeuwsche Courant” kijken uitgebreid naar het komende evenement. Maar ook de Belgische pers laat zich niet onbetuigd. “De Brugsche Courant”, “Het Nieuws van den Dag” en “Burgerwelzijn” kondigen eveneens de grote gebeurtenis aan.
Aardenburg wil laten zien hoe “na de materiële wederopbouw na de oorlog, thans de culturele wederopbouw ter hand (wordt) genomen”. Continue reading “DE MATTHÄUS PASSION: STILSTAAN BIJ EEN JUBILEUM”

Lezing

De eerder aangekondigde lezing over de Matthäus Passion gaat niet door wegens te weinig inschrijvingen.