Download Matthäus Passion brochure en bestelformulier 2009

De Matthäus Passion brochure 2009 en het bestelformulier voor het bestellen van kaarten is via onderstaande links te downloaden.
Klik op onderstaande links. de brochure en het formulier worden automatisch in een nieuw browservenster geladen.
Download hier de Brochure: Matthäus Passion 2009 (1.5MB)
Download hier het bestelformulier 2009 (110KB)
Voor het bestellen van kaarten print u het bestelformulier, vul het formulier in en stuur het in een gefrankeerde envelop naar:
Bach Comité Aardenburg
t.a.v. Kaartenbureau
Postbus 26
4527 ZG Aardenburg

Verzending brochures

Onze brochures worden vandaag, vrijdag 11 juli 2009 verzonden. Dat is iets laten dan dat u van ons gewend bent maar ook dit jaar hebben wij onze uiterste best gedaan om u een interessante brochure te kunnen presenteren.
Wij bereiden ons voor op de komende opvoering, wensen ieder een goede zomer toe en hopen u bij de opvoering op 4 april 2009 in Aardenburg te begroeten.

Verzending brochure medio juli 2008

Onze brochure met informatie over de Matthäus Passion opvoering op 4 april 2009 in Aardenburg zal medio juli dit jaar worden verzonden.
De brochure bevat onder andere ook het bestelformulier voor toegangskaarten.

De Matthäus Passion in Aardenburg, een meer dan gevestigde traditie

Bach Comité Aardenburgfoto: Studio72

Van links naar rechts: Suzy Pladdet, Eduard Corveleijn, Mias Krul, Arno Rootsaert, Marieke van Nieuwkoop, Dick de Pooter, Hans Crans

Nu de Matthäus Passion van Johann Sebastiaan Bach voor de vijfenvijftigste keer in de aloude Sint Baafs te Aardenburg is uitgevoerd, kan er zeker gesproken worden over een meer dan gevestigde traditie, die voor de vijfendertigste keer in samenwerking met de Nederlandse Bach Vereniging(NBV) gerealiseerd is.

De samenwerking tussen de NBV en onze stichting mag dan ook uniek genoemd worden.
Met enige trots kan Aardenburg dan ook een Matthäus Passion claimen die aan bezetting en uitvoering gelijkwaardig is aan die in Naarden.

Het bestuur van het BCA heeft het dan ook meer dan op prijs gesteld dat velen van onze bezoekers voor of na de uitvoering hun gelukwensen en complimenten hebben gegeven met deze 55e uitvoering.

De Matthäus Passion is sterk geworteld in de Nederlandse traditie. Velen van onze bezoekers hebben hier in hun jeugd reeds mee kennis gemaakt. Deze traditie wordt door het BCA in samenwerking met de NBV gecontinueerd. Gedurende een aantal jaren is er voor scholieren een educatief project rond de muziek van J.S. Bach en de MP in het bijzonder. Scholieren in het vervolg-onderwijs maken zo kennis met allen die bij de uitvoering zijn betrokken, het orkest, koor, solisten en de Sint Baafskerk.

Het educatief project wordt afgesloten met het bijwonen van de uitvoering. Als BCA en NBV hopen we ook op deze wijze een traditie van generatie op generatie te continueren.

De Matthäus Passion in Aardenburg is een vast gegeven, ook wat het tijdstip aangaat. De paastijd kan lang vooruit worden berekend want Pasen valt elk jaar op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Elk jaar op de zaterdag vóór Palmzondag is in de Sint Baafskerk de uitvoering van de Matthäus Passion.

De Stichting Bach Comité Aardenburg hoopt deze zo waardevolle traditie, waarmee velen zich zo verbonden weten, met steun van de gemeente Sluis, de Provincie Zeeland, private sponsors en adverteerders tot in lengte van jaren te continueren.