Actus Tragicus uitgevoerd door BachPlus 14 februari 2016

Een opmaat tot huilen…

GelukkigZijDieHuilen_KimVanNorrenConcertprogramma:

– BWV 106 Actus Tragicus

– Meine Freundin, du bist schön
(J.C. Bach)

Uitvoerenden: BachPlus

Ticket €20,- jongeren tot en met 18 jaar gratis
Online ticketverkoop

Aanvang concert: 16:00u
Kerkdeuren open: 15:30u
Inclusief receptie direct na afloop concert

Is het gek om tijdens het laatste cantateconcert voorafgaande aan de Matthäus-Passion de cantate Actus Tragicus ten gehore te brengen? Treurmuziek. De Matthäus-Passion zal in het slotkoor spreken over tranen. De operaregisseur Peter Sellars meent dat de muziek van Bach’s Matthäus-Passion een uitnodiging tot huilen is, niet een beschaamd huilen in afzondering, maar om het samen te doen: huilen. De passiemuziek van Bach stelt ons de vraag wat de betekenis is van wenen. Welnu, in dat licht bezien valt treurmuziek als een voorafje niet uit de toon. Een treuren dat samenhangt met een besef van sterfelijkheid. ’Dat we sterven moeten’ zingt de tenorstem. Dit te weten kan wijsheid schenken, want het voorkomt hoogmoed en doorprikt de illusie dat ons bestaan enkel vreugde en vervulling is – er is in het leven evenzeer verdriet en teleurstelling. Menselijke ontroering uit zich zowel in lachen als in tranen. Zo is onze ziel gemaakt en muziek kan die ziel raken, in vreugde en in weemoed.

Het is een eigenzinnigheid in de christelijke traditie dat in de lentetijd de dood onder ogen wordt gezien – de goede week; in een vergelijkbare eigenzinnigheid klinkt deze Actus Tragicus eerder vrolijk dan tragisch, want zowel in leven als dood zijn we met God verweven. Deze ambivalentie van vreugde in verdriet toont een hedendaags schilderij in het Dordrechts museum. Een doek met vrolijk kleurige vlakken vormt de ondergrond van de tekst: Gelukkig zij die huilen.

En ach, voor wie de tranen zo snel mogelijk wil drogen, biedt BachPlus troost met een stuk van J.C. Bach: Meine Freundin, du bist schön. Als dat geen troost is…

Kom dus – met of zonder zakdoek en geniet voluit van maar liefst twee Bachen! (J.S en J.C). Welkom!

14 februari 2016 Actus Tragicus

Programma:

– BWV 106 Actus Tragicus

– Meine Freundin, du bist schön (J.C. Bach)

Uitvoerenden: BachPlus

Ticket €20,- jongeren tot en met 18 jaar gratis
Online ticketverkoop

Aanvang concert: 16:00u
Kerkdeuren open: 15:30u
Inclusief receptie direct na afloop concert