BachPlus

Na een intense studie van het barokrepertoire en heel in het bijzonder het leven en werk van onze inspirator Johan Sebastian Bach, kiezen we resoluut voor een historisch verantwoorde aanpak wat betreft het uitvoeren van diens muziek.  Als uitgangspunt kiezen we zijn cantate-composities waar we in de meeste gevallen voor een solistische uitvoering opteren.  Omdat Bach zelf nooit compromissen sloot in zijn leven en altijd streefde naar het hoogste goed, zoeken we derhalve de beste vertolkers bij elkaar om een maandelijks muzikaal event op topniveau te creëren.
In de inspirerende en meer dan 1050 jaar oude Sint-Baafskerk van Aardenburg hebben we naast Brugge en Aalst nu ook een perfecte pied-à-terre gevonden om de muziek van Bach en tijdgenoten te laten weerklinken.
We willen de uitvoeringspraxis van deze muziek zoveel mogelijk laten aansluiten bij de toenmalige manier van musiceren.  Naast een solistische aanpak, spelen de instrumentalisten op een historisch instrumentarium en besteden we ook de nodige aandacht aan de opstelling en de uitbouw van de continuo-groep.  Daardoor wordt de muzikale beleving van de reeds ontelbare keren uitgevoerde muziek van Bach en zijn tijdgenoten een vernieuwende ervaring.

www.BachPlus.be