Bestuur / Over ons

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Edward van der Kaaij, voorzitter / Dick de Pooter, vice-voorzitter/kaartenbureau / Jeanne Paridaen, penningmeester/ Ineke de Wispelaere, secretaris/ Rudi Veraart, logistiek en archief/ Frans van Geyt, adviseur / Marieke van Nieuwkoop , algemeen bestuurslid.
 

De Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach in de aloude Sint-Baafskerk te Aardenburg is inmiddels meer dan gevestigde traditie.

De samenwerking tussen de Nederlandse Bachvereniging (NBV) en onze stichting mag dan ook uniek genoemd worden.
Met trots kan Aardenburg een Matthäus-Passion claimen die aan bezetting en uitvoering gelijkwaardig is aan die in Naarden.

De Matthäus-Passion is sterk geworteld in de Nederlandse traditie. Veel van onze bezoekers hebben hier in hun jeugd reeds kennis mee gemaakt. De traditie wordt door het BCA in samenwerking met de NBV gecontinueerd. Gedurende een aantal jaren is er voor scholieren een educatief project rond de muziek van J.S. Bach en de Matthäus Passion in het bijzonder. Scholieren in het vervolgonderwijs maken zo kennis met allen die bij de uitvoering betrokken zijn: het orkest, het koor, de solisten en de Sint-Baafskerk.

Het educatief project wordt afgesloten met het bijwonen van de uitvoering. Als BCA en NBV hopen we ook op deze wijze een traditie van generatie op generatie te continueren.

De Matthäus-Passion in Aardenburg is een vast gegeven, ook wat het tijdstip aangaat. De paastijd kan lang vooruit worden berekend want Pasen valt elk jaar op de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Elk jaar op de zaterdag vóór Palmzondag is in de Sint-Baafskerk de uitvoering van de Matthäus-Passion.

De Stichting Bach-Comité Aardenburg hoopt deze zo waardevolle traditie, waarmee velen zich zo verbonden weten, met steun van de gemeente Sluis, de Provincie Zeeland, private sponsors en adverteerders tot in lengte van jaren te continueren.

Alle reacties naar: secretariaat@bachcomite.nl