Stadswandeling van Bavo tot Bach

De geschiedenis van Aardenburg laat zich op verschillende manieren begrenzen. In jaartallen bijvoorbeeld. Of via aanduiding van locaties: van Castellum tot Coensdike.

Speciaal voor de uitvoering van de Matthäus-Passion op 23 maart 2013 organiseert de Stichting Bach-Comité Aardenburg samen met het Gidsenteam Aardenburg een unieke rondleiding onder het motto:

Van Bavo tot  Bach

De geboortedatum van de heilige Bavo, patroon van de Sint-Baafskerk, ligt op het einde van de zesde eeuw. Hij stamde uit het adellijk geslacht Haspengouw uit de omgeving van Luik. Hij kwam tot inkeer en werd monnik. Bavo overleed waarschijnlijk in 654.

Johann Sebastiaan Bach is zeker bekender dan voornoemde priester. Hij werd geboren in Eisenach op 21 maart 1685 en overleden op 28 juli 1750 in Leipzig.

De Matthäus-Passion is een van zijn bekendste muzikale scheppingen.

Tussen hun geboortejaren ligt ruim 1000 jaar. En daarbinnen heeft Aardenburg zich op verschillende gebieden ontwikkeld tot een stad van belang. Op kerkelijk gebied bijvoorbeeld met hoogtepunten als de (verdwenen) Onze Lieve Vrouwekerk, de Sint-Baafs -uiteraard- en de Doopsgezinde Vermaning. Ook de groei als bedevaartsstad valt daaronder. Op stedenbouwkundig gebied was dat eveneens het geval: het castellum uit de Romeinse tijd als voorloper van de middeleeuwse omwalling en het zeventiende-eeuwse wallensysteem. Of op het terrein van handel. Door de verbinding met de zee (via de Ee) groeide de stad uit tot een geducht handelscentrum. Schepen brachten hun producten tot binnen de omwalling waar ze op diverse markten werden verhandeld.

Maar bloei en welvaart zorgden ook voor na-ijver en represailles. De geregelde aanvallen van steden als Gent en Brugge zorgden er uiteindelijk voor -samen met de verzanding van de Ee- dat de betekenis van de stad verminderde. De genadeklap kreeg ze tijdens de Opstand tussen Spaanse en Staatse troepen. Na 1604 was er enige opleving door de legering van een garnizoen en de verkleining van de vesting. Gegoede bewoners uit het buitengebied vestigden zich in de stad en bouwden er patriciërswoningen , zoals die bijvoorbeeld op de Markt en in de Weststraat nog goed te zien zijn. Tegen de tijd dat Johann Sebastian Bach werd geboren (1685) waren wallen afgevlakt en verschillende poorten -op twee na- afgebroken.

Zo zijn tussen Bavo en Bach ruim duizend jaar verstreken. We maken u graag deelgenoot van een aantal locaties, gebouwen en objecten van dit willekeurige millennium uit de rijke Aardenburgse geschiedenis.

De rondleiding op 23 maart 2013 begint om 10.30 uur en start bij het Archeologisch Museum Aardenburg, Markt 18.
De rondleiding kost 3 euro per persoon, ter plekke te voldoen.

Gelieve u vooraf aan te melden via onderstaand formulier zodat wij voldoende stadgidsen beschikbaar kunnen stellen.

e geschiedenis van Aardenburg laat zich op verschillende manieren begrenzen. In jaartallen bij voorbeeld. Of via aanduiding van locaties: van Castellum tot Coensdike.

Speciaal voor het kerstconcert op 12 december organiseert de Stichting Bach-Comité Aardenburg samen met het Gidsenteam Aardenburg een unieke rondleiding onder het motto: VAN BAVO TOT BACH.

Tussen hun geboortejaren ligt ruim 1000 jaar. En daarbinnen heeft Aardenburg zich op verschillende gebieden ontwikkeld tot een stad van belang. Op kerkelijk gebied bijvoorbeeld met hoogtepunten als de (verdwenen) Onze Lieve Vrouwekerk, de Sint-Baafs -uiteraard- en de Doopsgezinde Vermaning. Ook de groei als bedevaartsstad valt daaronder. Op stedenbouwkundig gebied was dat eveneens het geval: het castellum uit de Romeinse tijd als voorloper van de middeleeuwse omwalling en het zeventiende-eeuwse wallensysteem. Of op het terrein van handel. Door de verbinding met de zee (via de Ee) groeide de stad uit tot een geducht handelscentrum. Schepen brachten hun producten tot binnen de omwalling waar ze op diverse markten werden verhandeld.

Maar bloei en welvaart zorgden ook voor na-ijver en represailles. De geregelde aanvallen van steden als Gent en Brugge zorgden er uiteindelijk voor -samen met de verzanding van de Ee- dat de betekenis van de stad verminderde. De genadeklap kreeg ze tijdens de Opstand tussen Spaanse en Staatse troepen. Na 1604 was er enige opleving door de legering van een garnizoen en de verkleining van de vesting. Gegoede bewoners uit het buitengebied vestigden zich in de stad en bouwden er patriciërswoningen , zoals bij voorbeeld op de Markt en in de Weststraat nog goed te zien zijn. Tegen de tijd dat Johann Sebastian Bach werd geboren (1685) waren wallen afgevlakt en verschillende poorten -op twee na- afgebroken.

Zo zijn tussen Bavo en Bach ruim duizend jaar verstreken. We maken u graag deelgenoot van een aantal locaties, gebouwen en objecten van dit willekeurige millennium uit de rijke Aardenburgse geschiedenis.