Matthäus-Passion 2015

Op zaterdag 28 maart 2015 zal, sinds 1954, in de Aardenburgse Sint Baafskerk de 62e
opeenvolgende uitvoering van de Matthäus-Passion plaatsvinden. Aanvang 14.00 uur.
Deuren open om 13.00 uur. Plaatsen innemen tegen 13.45 uur, deuren sluiten om 13.55
uur. Pauze omstreeks 15.30 uur (ongeveer 30 minuten). Einde uitvoering omstreeks 17.30
uur.
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Matthäus-Passion, BWV 244

SephanMacLeod
Sephan MacLeod

Uitvoerenden
Orkest en ripiënisten van de Nederlandse Bachvereniging. Stephan MacLeod, dirigent, Topi
Lehtipuu, tenor (evangelist). Dorothee Mields en Aleksandra Lewandowska sopraan, Carlos
Mena/Alex Potter contratenor, Meg Bragle alt, Makoto Sakurada en Valerio Contaldo
tenor, Stephan MacLeod en Sebastian Noack, bas (aria’s), Benoit Arnould, bas (Jezus).
Jan van den Bossche van de Nederlandse Bachvereniging schreef erover:
De jaarlijkse Matthäus-Passion van de Nederlandse Bachvereniging is sterk verankerd in het
Nederlandse cultuurlandschap. De Bachvereniging is trots op deze traditie, met al meer dan
90 jaargangen in de Grote Kerk in Naarden en 41edities in de prachtige Sint-Baafskerk in
Aardenburg. Om het jaar nodigt artistiek leider Jos van Veldhoven een gastdirigent uit om
de passie te leiden. Dit jaar koos hij voor Stephan MacLeod, bij de Bachvereniging al vaak
te gast als bassolist, ook in Aardenburg. Deze Zwitserse musicus is in Nederland vooral
bekend als zanger. Toch boekt hij al enige tijd successen als dirigent onder meer met zijn
eigen ensemble Gli Angeli Genève. Wij zijn dan ook trots dat hij dit jaar ‘onze’ Matthäusuitvoering zal leiden en tegelijkertijd ook zal zingen.
“Er staat geen dirigent in het midden, dus we moeten zorgen dat we elkaar kunnen zien. Zowel orkest als zangers zullen staan, dat vergroot het contact. Alle zangers staan vooraan, voor het orkest. De tekst, waar het om draait, komt dan het eerst en dan beleef je de muziek veel intenser,” aldus Stephan MacLeod.
Online ticketverkoop
Op 1 september 2014 om 10.00 uur start de online verkoop van kaarten voor de Matthäus-Passion uitvoering van 28 maart 2015. Op de homepage van deze website vindt u op 1 september een link ‘Bestellen kaarten Matthäus Passion 2015’. Wanneer u hierop klikt, wordt u door middel van een menu naar een stoelenplan geleid. Daar ziet u direct welke zitplaatsen er nog beschikbaar zijn. U klikt op één of meerdere stoelen in de gewenste rang. Deze veranderen dan van kleur en komen in uw ‘winkelmandje’. Wanneer u klaar bent met het kiezen van uw plaatsen, dient u de kaarten direct online af te rekenen. Nadat uw betaling is afgerond ontvangt u direct via email uw kaarten, print deze uit, dit is uw toegangsbewijs.
Steunfonds, sponsor of rolstoel?
Mensen die via het steunfonds of via een sponsor kaarten krijgen, hoeven geen
kaarten te bestellen. Ook de mensen die voor drie jaar in rang II+ hebben gereserveerd,
zijn al verzekerd van hun plaats. Nieuwe kandidaten daarvoor kunnen zich hiervoor nog
melden.
In rang III hebben wij zoals gebruikelijk ook ruimte voor rolstoelgebruikers gereserveerd.
Nb. Aanmelden voor rang II+ of reserveren van een rolstoelplaats graag vóór1 september
2014 via het contactformulier op onze website www.bachstad.eu, U kunt ook een email sturen naar klantenservice@bachcomite.nl of bellen naar 0117 491 014 vanuit het buitenland 0031 117 491 014

Rangen en prijzen
Aan de rangindeling verandert niets; rang I is in het schip op vloerniveau, rang IIa en rang
II+ zijn vooraan op de tribune, met rang IIb daarachter, rang III bevindt zich in de twee
zijbeuken. de toegangskaarten kosten € 65,00 voor rang I, € 55,00 voor rang IIa, en
€ 45,00 voor rang IIb en rang III. Daar waar het zicht op de uitvoerenden beperkt is,
worden live videobeelden voorzien.
Plattegrond Indeling kerk

ARRANGEMENTEN
Steunfonds
Een unieke mogelijkheid om vooraan in rang 1 te genieten van de Matthäus-Passion hebt
u als u steunfondslid wordt. U gaat met het Bach-Comité een vijfjarige overeenkomst aan.
Het fonds zorgt dan ieder jaar dat u een toegangskaart krijgt toegezonden. Omdat er momenteel enkele plaatsen beschikbaar zijn, kunt u weer inschrijven. De kosten bedragen
€ 750,00 per persoon voor vijf jaar.
Schenking
De mogelijkheid bestaat om gedurende vijf jaren een schenking van mimimaal €200,00 per jaar aan het BCA over te maken. We maken dan een door de fiscus goedgekeurde overeenkomst op waarin o.a. de hoogte van de schenking en de voorwaarden worden opgenomen.
U wordt door ons uitgenodigd tot het bijwonen van de Matthäus-Passion en overige door ons georganiseerde concerten. Vanzelfsprekend is ook toegang tot de receptie hierbij inbegrepen.
In Nederland geldt het voordeel dat door de culturele ANBI Status van het Bach-Comité deze schenking voor u aftrekbaar is van uw inkomen in box 1. Onder voorwaarden kunt u zelfs 125% van de jaarlijkse schenking in mindering brengen op uw inkomen. Bijkomend voordeel is ook dat u niet te maken heeft met de drempel die u bij giften etc. eerst moet overschrijden. U geniet dus direct alle fiscale voordelen.
Rang II+
Drie opeenvolgende jaren een gereserveerde plaats in rang II+ tijdens de uitvoering van de
Matthäus-Passion. Zowel visueel als akoestisch een uitmuntende locatie voor de prijs van
€ 250,00 per persoon. Meer weten? Stuur ons een bericht.
Donaties
Donaties, los van enig arrangement, zijn uiteraard altijd welkom. Tot vorig jaar kon men
aangeven een bedrag te willen doneren door het betreffende hokje op het bestelformulier
aan te vinken. Wij gaan ervan uit dat uw vrijgevigheid niet verdwijnt met het vervallen van
het formulier. U kunt dus ook gebruik maken van het contactformulier op onze website.
Een mailtje naar penningmeester@bachcomite.nl zal overigens ook volstaan.
De donaties die wij krijgen worden gebruikt voor een bijzonder goed doel dat we ook in
ons beleidsplan hebben gezet namelijk het educatief project waarbij we jeugd en middelbare scholieren bij onze concerten betrekken.