Matthäus-Passion 2016

MP_Aardenburg_BachstadOp zaterdag 19 maart 2016 zal, sinds 1954, in de Aardenburgse Sint-Baafskerk de 63e opeenvolgende uitvoering van de Matthäus-Passion plaatsvinden. Aanvang 14.00 uur.
Deuren open om 13.00 uur. Plaatsen innemen tegen 13.45 uur, deuren sluiten om 13.55 uur.
Pauze omstreeks 15.30 uur (ongeveer 30 minuten). Einde uitvoering omstreeks 17.30 uur.
Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Matthäus-Passion, BWV 244
Uitvoerenden:
Orkest en ripiënisten van de Nederlandse Bachvereniging, Kampen Boys Choir.
Jos van Veldhoven, dirigent, Benjamin Hulett, tenor (evangelist). Maria Keohane en Griet de Geyter, sopraan, Maarten Engeltjes en David Allsopp contratenor, Julius Pfeifer en Charles Daniels tenor, Stephan MacLeod en Matthias Winckhler, bas
Jos van Veldhoven over de Aardenburgse Matthäus-Passion traditie:
jos-van-veldhoven-annelies-van-der-vegt-1-copy[1]Elk jaar een warme thuiskomst.
Al meer dan dertig jaar ben ik nu als dirigent van De Nederlandse Bachvereniging in Aardenburg te gast. De stad en de jaarlijkse uitvoering van de Matthäus-Passion hebben mijn hart meer en meer gestolen. In de jaren tachtig was het om de onvoorwaardelijke steun aan de Nederlandse Bachvereniging en de nieuwe koers die zij insloeg. In de jaren die volgden om de moed om mee te blijven denken over de uitvoeringspraktijk van Bachs passiemuziek, om steeds opnieuw jonge zangers en dirigenten de kans te geven zich te presenteren, om de kerk steeds beter in te richten en de gasten beter te ontvangen. Om de steun ook, elk jaar opnieuw, om te komen tot een bijzondere en unieke uitvoering. Want dat resultaat moet eigenlijk steeds opnieuw bevochten worden, routine bestaat voor onze musici niet. En dit alles zou ondenkbaar zijn zonder de niet aflatende steun en inzet van het Bach-Comité Aardenburg. Het is ook hún Matthäus-Passion die jaarlijks tot klinken komt.
Aardenburg is geworden tot een Bachcentrum dat al lang niet meer beperkt is tot Zeeuws-Vlaanderen en zijn directe omgeving. Het wordt vaak in een adem genoemd met Naarden en ik ben er trots op deel te mogen uitmaken van die traditie. Elk jaar opnieuw is het voor ons een warme thuiskomst.
Online ticketverkoop
Op zaterdag 26 september 2015 om 10.00 uur start de online verkoop van kaarten voor
de Matthäus-Passion in 2016. Op de homepage van deze website vindt u dan een link ‘Bestellen kaarten Matthäus Passion 2016’. Wanneer u hierop klikt, wordt u door middel van een menu naar een stoelenplan geleid. Daar ziet u direct welke zitplaatsen er nog beschikbaar zijn. U klikt op één of meerdere stoelen in de gewenste rang. Deze veranderen dan van kleur en komen in uw ‘winkelmandje’. Wanneer u klaar bent met het kiezen van uw plaatsen, dient u de kaarten direct online af te rekenen. Nadat uw betaling is afgerond ontvangt u direct via email uw kaarten, print deze uit, dit is uw toegangsbewijs.
Steunfonds, sponsor of rolstoel?
Mensen die via het steunfonds of via een sponsor/subsidiënt kaarten krijgen, hoeven geen
kaarten te bestellen. Ook de mensen die voor drie jaar in rang II+ hebben gereserveerd,
zijn al verzekerd van een zitplaats. Nieuwe kandidaten daarvoor kunnen zich hiervoor nog
melden. Zie ook de rubriek Arrangementen.
In rang III hebben wij zoals gebruikelijk ook ruimte voor rolstoelgebruikers gereserveerd.
Nb. Aanmelden voor rang II+ of reserveren van een rolstoelplaats graag vóór 1 september
2015 via een contactformulier op onze website www.bachstad.eu, een email naar
klantenservice@bachcomite.nl 
Rangen, prijzen en zichtbaarheid
De rangindeling staat al sinds een aantal jaren vast:
Rang I is in de achterkerk op vloer niveau
Rang IIa en rang II+ zijn vooraan op de tribune, met rang IIb daarachter
Rang III bevindt zich in de twee zijbeuken.
De toegangsprijzen zijn € 65,00 voor rang I , € 55,00 voor rang IIa, en € 45,00 voor rang
IIb en rang III.
In de beide zijbeuken en in rang IIb is de uitvoering vanwege beperkte directe zichtbaarheid
ook te volgen via videobeelden.
Plattegrond Indeling kerk
ARRANGEMENTEN
ARRANGEMENTEN
Wanneer u van een van onderstaande opties, met uitzondering van het Steunfonds, gebruik wilt maken dan gelieve u dit uiterlijk 20 september 2015 per email aan het kaartenbureau kenbaar te maken: kaartenbureau@bachcomite.nl. U krijgt dan een betalingsverzoek om voor 27 september te betalen.
Na genoemde datum heeft u geen garantie meer op een plek vooraan in rang 1.
Voor alle arrangementen geldt : toegang tot de receptie na afloop en tijdens de pauze toegang tot de Bach-lounge met gratis kopje koffie of thee. U ontvangt een toegangsbewijs hiertoe. De Bach-lounge wordt met borden aangegeven. In plaats van rechtsom gaat u linksom tijdens de pauze bij de uitgang van de kerk. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
1. Steunfonds
Een unieke mogelijkheid om vooraan in rang I te genieten van de Matthäus-Passion hebt u als u steunfondslid wordt. U gaat met het Bach-Comité een vijfjarige overeenkomst aan. Het fonds zorgt dan ieder jaar dat u een toegangskaart krijgt toegezonden. Omdat er momenteel enkele plaatsen beschikbaar zijn, kunt u weer inschrijven. De kosten bedragen € 750,00 per persoon voor vijf jaar.
2. Schenking
De mogelijkheid bestaat om gedurende vijf jaren een schenking van mimimaal 350,00 per
jaar aan het BCA over te maken. We maken dan een door de fiscus goedgekeurde overeenkomst
op waarin o.a. de hoogte van de schenking en de voorwaarden worden opgenomen.
U wordt door ons uitgenodigd tot het bijwonen van de Matthäus-Passion en overige door
ons georganiseerde concerten. Vanzelfsprekend is ook toegang tot de receptie hierbij
inbegrepen.
Voordeel voor u is dat door de culturele ANBI Status van het Bachcomite deze schenking voor u aftrekbaar is van uw inkomen in box 1. Onder voorwaarden kunt u zelfs 125% van de jaarlijkse schenking in mindering brengen op uw inkomen. Bijkomend voordeel is ook dat u niet te maken heeft met de drempel die u bij giften etc. eerst moet overschrijden.
3. Vrienden van Bachstad
Nieuw in ons programma is de mogelijkheid om voor € 350,00 een toegang te verkrijgen
voor alle concerten die door ons worden georganiseerd inclusief de Matthäus-Passion. U
bent dan “Vriend van Bachstad”.
4. Rang II+
Drie opeenvolgende jaren een gereserveerde plaats in rang II+ tijdens de uitvoering van de Matthäus-Passion. Zowel visueel als akoestisch een uitmuntende locatie voor de prijs van € 250,00 per persoon.
5. Sponsorkaart (MP 2016)
Voor € 200,00 reserveert u een plaats voorin rang 1. Maximaal 4 kaarten per bestelling.
DONATIES
Donaties, los van enig arrangement, zijn uiteraard altijd welkom. Tot vorig jaar kon men aangeven een bedrag te willen doneren door het betreffende hokje op het bestelformulier aan te vinken. Wij gaan ervan uit dat uw vrijgevigheid niet verdwijnt met het vervallen van het formulier. U kunt dus ook gebruik maken het contactformulier op onze website. Een mailtje naar penningmeester@bachcomite.nl zal overigens ook volstaan.
Donaties worden gebruikt voor het educatief jongerenproject en de ontwikkeling van Bachstad Aardenburg.