Sponsors

Naast de overheidsbijdragen van de burgerlijke Gemeente Sluis, onze buurgemeente Maldegem en de Provincie Zeeland blijven sponsoring, donaties en advertenties een belangrijke bron van inkomsten voor het in stand houden van de traditionele Matthäus-Passion en Bachstad Aardenburg projecten en activiteiten.
Wij zijn onze subsidiegevers, sponsoren, zakelijke en particuliere donateurs en adverteerders hiervoor dan ook zeer erkentelijk!

Wilt u ook bijdragen aan de ontwikkeling van Bachstad Aardenburg?
Neem contact met ons op of klik hier voor donaties.

Brugse Vaart