Steun ons met een schenking

U als particulier of bedrijf kunt Bach-Comité Aardenburg steunen met een eenmalige of periodieke gift. Bedrijven en organisaties kunnen sponsor worden of gebruik maken van arrangementen. Daarbij draagt u bij aan:

  • Het in stand houden van de Aardenburgse Matthäus-Passion traditie in de monumentale Sint-Baafskerk.
  • Het tot stand brengen van Bachstad Aardenburg met extra concerten en activiteiten.
  • Het toegankelijk maken van oude muziek-concerten voor jongeren in kader van cultuureducatie.

Klik hier om onze ANBI verantwoording te raadplegen.

ANBIlogoHet Bach-Comité heeft de erkende ANBI- en CI-status, waarmee het officieel wordt aangemerkt als een goed doel, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in:

  • Dat u als donateur fiscaal gunstig kunt geven: u kunt uw gift van de inkomstenbelasting aftrekken.
  • Dat Bach-Comité geen schenkbelasting hoeft te betalen over uw gift, en geen erfbelasting over ontvangen erfenissen.
  • Ook voor bedrijven geldt er een giftenaftrek in de vennootschapsbelasting.

CultuurDaarGeefJeOm
Belangrijk is ook dat de nieuwe Nederlandse Geefwet tijdelijk een extra voordeel oplevert voor het Bach-Comité EN u als donateur. Het Ministerie van Financiën wil hiermee de giften van particulieren en bedrijven aan cultuur stimuleren. Het is daarom mogelijk een extra bedrag af te trekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Lees meer hierover in de brochure van de Nederlandse Rijksoverheid: Cultuur Daar Geef Je Om.
Klik hier voor ANBI informatie bij de Nederlandse Belastingdienst,
De mogelijkheid bestaat om gedurende vijf jaren een schenking van mimimaal € 350,00 per jaar aan het BCA over te maken. We maken dan een door de fiscus goedgekeurde overeenkomst op waarin o.a. de hoogte van de schenking en de voorwaarden worden opgenomen.
U wordt door ons uitgenodigd tot het bijwonen van de Matthäus-Passion en overige door ons georganiseerde concerten. Vanzelfsprekend is ook toegang tot de receptie hierbij inbegrepen.
In Nederland geldt het voordeel dat door de culturele ANBI Status van het Bach-Comité deze schenking voor u aftrekbaar is van uw inkomen in box 1. Onder voorwaarden kunt u zelfs 125% van de jaarlijkse schenking in mindering brengen op uw inkomen. Bijkomend voordeel is ook dat u niet te maken heeft met de drempel die u bij giften etc. eerst moet overschrijden. U geniet dus direct alle fiscale voordelen.
Heeft u interesse? Klik hier om contact met ons op te nemen.
Raadpleeg hier onze ANBI verantwoording.